Sharifah Fathin Addina Syed Talib

Photo

Deena - Iqra' Tutor

Kuantan

Sharifah Fathin Addina Syed Talib

Age : 23 years od

Live : Indera Mahkota 2, Kuantan, Pahang

Degree in Bachelor of Quranic and Sunnah Studies with Honours at Universiti Sains Islam Malaysia USIM

Berpengelaman menjadi tenaga pengajar Kafa di Surau IM2 (relieve).

Berminat membantu pelajar-pelajar dalam subjek-subjek seperti Al Quran, Pendidikan Islam dan subjek agama lain.

Subjek lain yang berminat mengajar  subjek Bahasa Melayu termasuk membaca, pemahaman, dan penulisan/karangan.

Yakin Sebelum Berjaya

#TutorProfesionalMalaysia

 

Subjects

  • Al-Quran
  • Bahasa Melayu
  • Pendidikan Islam
  • Home Tuition, Quranic Home Based, School Tuition
  • Updated 1 year ago

There are no reviews yet. Be the first one to write one.