Mohd Aqmal Khan

Photo

Nama : Mohd Aqmal Khan Bin Mohd Anwar Khan
Umur : 31 tahun
Pendidikan : Pengajian Al Quran Dan As Sunnah
(1) Ribath An Nur, Al Hami, Hadramaut, Yaman
(2) Qaherah Dan Manshurah, Mesir
Universiti : Kolej Universiti Islam Selangor
Pengalaman :
(1) Madrasah Darul Ulum Islamiyyah
(2) Maahad Dirasatil Islamiyyah lilbanin
(3) Pondok Darut Tauhid Al Musthofa
(4) Tahfidz Al Iman

                          2019                           

Ustaz

Tahfiz Al Iman, Bangi Avenue

  • Mengajar tasawwuf dan hadith serta mendengar bacaan dan membetulkan bacaan pelajar dari segi tajwid, makhraj dan sifat guru serta mendidik mereka

                          2018                           

Ustaz

Pondok Darut Tauhid Al Musthofa, Melaka

  • Mengajar Bahasa Arab, Fekah dan Tauhid serta mendidik pelajar dari segi akhlak dan adab

Ustaz

Darul Ulum Islamiyyah, Kuching Sarawak

  • Mengajar Bahasa Arab, Fekah dan Tauhid serta mendidik pelajar dari segi akhlak dan adab

Kepakaran subjek : Al Quran, Tajwid, Iqra, Bahasa Arab, feqah, tauhid, tasawwuf, hadith, tafsir
Area dapat mengajar : prefer secara online

Feedback/Testimoni Result Pelajar Kelas Sebelum Ini :

Pelajar 1: pelajar bertambah baik bacaannye dari segi tajwid
Pelajar 2: pelajar bertambah faham akan kaedah kaedah tatabahasa dalam bahasa arab
Pelajar 3: pelajar faham kaitan sesebuah hadis dgn tauhid yang disyarahkan

 

 

  • Mengaji Online, Online Tuition
  • Updated 7 months ago

There are no reviews yet. Be the first one to write one.