Pembelajaran Abad ke 21 (PAK21)

Pembelajaran Abad ke 21 merupakan proses pembelajaranyang berpusatkan murid yang berteraskan elemen komunikasi, pemikiran kritis, kreativiti, serta aplikasi nilai murni dan etika.

Pada masa kini, negara di seluruh dunia sedang melaksanakan pembaharuan yang meluas terhadap pendidikan untuk menghasilkan generasi yang celik dengan teknologi maklumat dan mampu berdaya saing secara sihat. Pendidikan abad ke 21 ialah pendidikan yang berdaya saing seiring dengan kemajuan teknologi maklumat pada masa kini.

Pendidikan abad ke 21 ialah pendidikan yang berdaya saing seiring dengan kemajuan teknologi maklumat pada masa kini. Dibawah berikut maklumat tentang definisi Pembelajaran Abad ke – 21

Dari sumber : Kementerian Pendidikan Malaysia

Spread the love